STRENGERE WETGEVING EN MEER CONTROLES

Artikel - STRENGERE WETGEVING EN MEER CONTROLES

Wie te hard vaart met een snelle motorboot of dronken achter het roer staat, kan straks zijn vaarbevoegdheid verliezen. Dat is eind juni 2010 besloten in de ministerraad op voorstel van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat.

Besloten is ook dat wie zich niet houdt aan de regels van het vaarbewijs, een boete kan krijgen. Een bestuurder van een pleziervaartuig die zonder klein vaarbewijs vaart, kan door de rechter een straf opgelegd krijgen. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarin het sanctie-instrumentarium wordt verbeterd. Bij grove overtredingen of recidive kan straks het groot of klein vaarbewijs worden ingenomen of ingetrokken. Ook kan de (snelle) motorboot in beslag worden genomen.

Van alles mis met marifoons op jachten
In juli bleek tijdens een controle van de Waterpolitie en het Agentschap Telecom in het Krabbersgat bij Enkhuizen dat bij 12 van de 39 controles er iets mis was met de marifoons. Vaak ontbrak de verplichte registratie en beschikte de apparatuur niet over de juiste ATIS-code. Tijdens de actie bleek het noodkanaal 16 die dag op het IJsselmeer volledig geblokkeerd te zijn. Dat kwam omdat een totaal onwetende opvarende van een huurjacht de spreeksleutel van de marifoon onbedoeld ingedrukt bleef houden. In samenwerking met de Kustwacht en de KNRM werd het schip getraceerd en de blokkade opgeheven. De overtredingen worden door de Waterpolitie in samenwerking met het Agentschap Telecom afgehandeld. De overtreders krijgen bericht op hun huisadres.
De enige verplichting voor het hebben van een marifoon is een bedieningscertificaat en registratie bij Agentschap Telecom. Dat laatste is gratis. Zonder certificaat en geen registratie mag u geen marifoon aan boord hebben.

Voor opleiding en examinering kijk op:
www.watersportcursussen.nl of bel met 0162-323396.

Ben Ros, Vaarbewijsopleidingen (VBO)
info@benros.nl

Facebook Comments "STRENGERE WETGEVING EN MEER CONTROLES"
                         my-ip