Standaard rode diesel is slecht voor het milieu

Artikel - Standaard rode diesel is slecht voor het milieu

Milieubewuste watersporters die hun schepen uitrusten met hybride aandrijving moeten bij het tanken van rode diesel bijzonder oplettend zijn. Rode diesel voor tractoren, de binnenvaart of bouwmachines is sterk milieuvervuilend en heft de inspanning om schoon te varen bijna volledig op.



Eind maart maakte de Hiswa Vereniging bekend dat na intensieve besprekingen met de belastingdienst en de douane rode diesel voor de aandrijving van hybride voortstuwing mag worden gebruikt. Aan deze maatregel kleven toch nog wel enkele flinke bezwaren.

Volgens een schrijven van 20 maart 2003 van de directeur/generaal Belastingdienst is het gebruik van rode diesel toegestaan op schepen die zijn uitgerust met een diesel- en een elektromotor. Het gebruik van rode diesel voor het aandrijven van de hoofdmotor – ook als er een hybride installatie tussen motorblok en keerkoppeling is gemonteerd – zoals bij bv. Steyr motoren - was en blijft verboden. Rode diesel mag dus alleen gebruikt worden voor het aandrijven van een aggregaat om accu's op te laden, te verwarmen of op te koken.

Rode diesel bevat 200 keer meer zwaveldeeltjes dan witte diesel
Rode diesel wordt gebruikt door de binnenvaart, de bouw en wegenbouw, locomotieven en tractoren in de landbouw. De landbouw neemt ongeveer 50% van de totale hoeveelheid rode diesel af. Deze rode diesel voldoet echter niet aan de milieunormen die gelden voor dieselolie die we normaal langs de weg kunnen tanken. De moderne diesel die we in onze auto's verstoken voldoet aan de nieuwe NEN590 norm; een zwavelpercentage van maximaal 10 ppm en verminderde uitstoot van fijnstof, terwijl de oude diesel 2000 ppm mag bevatten en veel meer fijnstof veroorzaakt. Gangbare diesel (o.a. voor het weg en landbouwverkeer) is dieselolie met een cetaangetal (=ontbrandingswaarde) van rond de 50. In de scheepvaart wordt diesel met een lager cetaangetal gebruikt omdat scheepsdiesels over het algemeen bij lagere toerentallen en hogere compressie werken. De ontbrandingsvertraging, die bij een lager cetaangetal hoort, is bij dit soort motoren geen bezwaar. De kwaliteit van diesel wordt in de scheepvaart aangegeven met HFO (Heavy Fuel Oil) of MDO (Marine Diesel Oil). Deze soort diesel is in het algemeen niet geschikt voor de vaak wat kleinere motoren die in plezierjachten staan gemonteerd of motoren van aggregaten.



Roetfilters hebben geen enkele zin
Het plaatsen van roetfilters bij vrachtwagens en bussen – die overigens op witte diesel rijden – heeft geen enkele zin omdat de filters verstopt raken en de subsidie op de plaatsing hiervan is inmiddels ingetrokken.

Er is echter wel een tweede soort rode diesel in de handel (o.a. Gulf Max) die volledig beantwoordt aan de NEN590 norm, maar die is zo'n 3 cent per liter duurder dan de standaard rode diesel. Op het spoor en in de binnenvaart worden stappen ondernomen om schonere rode diesel te gebruiken. De veerboten van TESO tussen Den Helder en Texel varen hier inmiddels op. Ook de bouwsector wil wel overstappen, alleen de landbouwsector werkt tegen omdat 'schone 'rode diesel duurder is dan normale en de overheid niet van zins is om het prijsverschil te subsidiëren. Hoewel dat laatste wel een enorme bijdrage aan een schoner milieu zou opleveren!

Het zal voor jachthavens niet makkelijk zijn om schone rode diesel te leveren aan bezitters van hybride vaartuigen, omdat daarvoor de installaties (extra tank en pomp) niet aanwezig zijn en binnen de energiewereld wordt dan ook sterk getwijfeld aan de toepasbaarheid van deze maatregel. Het is dus aan de watersporter zelf om ervoor te zorgen dat hij hybride en schoon kan varen. * Voor dit artikel hebben wij Gulf Nederland, Shell en Exxon-Mobil om inlichtingen gevraagd. Shell meldde geen rode diesel te verkopen, Exxon-Mobil heeft niet gereageerd en Gulf voorzag ons uitgebreid over informatie over de twee soorten diesel die door hen geleverd wordt.

Facebook Comments "Standaard rode diesel is slecht voor het milieu"




                         my-ip