Alles over het Watersport Certificaat

Artikel - Alles over het Watersport Certificaat

veno Alles over het Watersport Certificaat
Voor alle watersporters die niet vaarbewijsplichtig zijn.


Laurens Koster

Sinds 1982 kennen we in Nederland het Klein Vaarbewijs en sinds 1992 is het verplicht voor snelle boten en een paar splintergroepen zoals boten tussen 15 – 25 meter en een stukje beroepsvaart, werkboten van 15 tot 20 meter. Het is een lastig examen, veel moeilijker dan bijvoorbeeld het theorie examen voor je rijbewijs.


Hoe zit het met het overgrote deel van de varend Nederland, alle boten tot 15 meter die niet snel varen (motorjachten, sloepen, zeilboten) in totaal zo’n 300.000 boten? Kun je daar zo maar mee gaan varen zonder enige ervaring of kennis?

Natuurlijk niet, we kennen de algemene regel “iedere Nederlander dient de wet te kennen” en we hebben het Binnenvaart Politiereglement (BPR) artikel 1.09 waarin staat dat een boot alleen mag uitvaren als ze bestuurd wordt door een bekwaam persoon. Een lastig artikel want de bekwaamheidseis wordt op wat leeftijdsgrenzen na, niet verder ingevuld. Een ding is zeker, je kunt niet zo maar, zonder enige kennis van zaken, gaan varen.

Voor zeilers is de opleiding aardig geregeld. De meeste zeilscholen zijn aangesloten bij de CWO (Commissie Watersport Opleidingen) waar je diverse diploma’s kunt halen om aan te tonen dat je bekwaam bent. Voor de rest (motorjachten, sloepen enz.) was er tot voor kort weinig.

Theorie
In september 2014 heeft VBO (Vaarbewijsopleidingen), de grootste theorie opleider voor het Vaarbewijs, Marifonie, Marcom-B en Kustnavigatie (TKN) het Watersport Certificaat (WSC) gelanceerd. Een prima opleiding voor iedereen die wil gaan varen. Alles wat je moet weten voordat je een bootje in stapt komt aan de orde. Er wordt met name veel aandacht besteed aan veiligheid maar natuurlijk ook de verkeersregels en bijvoorbeeld verzekering. In tegenstelling tot het wegverkeer varen er op het water helaas nog steeds veel te veel boten onverzekerd rond. Het zal je maar gebeuren dat je betrokken raakt bij een ongeluk en een leven lang moet blijven betalen omdat je niet verzekerd bent.

De opleiding voor het behalen van het Watersport Certificaat en de uitgifte daarvan is bedoeld voor de beginnende watersporter met weinig of geen vaarervaring. Daarnaast zijn er duizenden ervaren watersporters zonder papieren. Mensen die het varen met vallen en opstaan hebben geleerd en inmiddels echt wel kunnen varen en bekwaam zijn. Ook voor deze mensen heeft het zin de cursus gaan volgen en examen doen om. Op zich is een opfriscursus helemaal niet verkeerd en krijgt men een certificaat waarmee aangetoond kan worden bekwaam te zijn om een boot te besturen.

Ook wanneer je een boot gaat huren kan het Watersport Certificaat het verschil maken. De verhuurder weet dan in ieder geval dat de klant over de elementaire basiskennis beschikt en geen fout zal maken die voortkomt uit totale onwetendheid. Vaarinstructie kan zich dan concentreren op het verhuurde schip en niet zozeer op de inhoud van het BPR.

Praktijk
Voor de ervaren watersporter die het wel wat overdreven vindt om een cursus te volgen en examen te doen (praktijk ervaring is toch veel belangrijker) heeft VBO de ‘Praktijkverklaring’ ontwikkeld. Iedereen die vindt dat hij/zij over voldoende praktijk ervaring beschikt kan een praktijk onderzoek aanvragen. Op basis van dit onderzoek kan een praktijkverklaring worden verstrekt waarmee men het Watersport Certificaat kan aanvragen. Mocht het onderzoek negatief uitvallen kan men alsnog kosteloos de cursus volgen.
Er zijn verschillende mogelijkheden om de praktijkervaring aan te tonen. Het kan met bijvoorbeeld CWO diploma’s of buitenlandse certificaten zoals RYA certificaten maar ook middels verzekeringspapieren, liggeldfacturen, huurovereenkomsten en eigen verklaring. Aan het onderzoek naar praktijk ervaring zijn wel kosten verbonden.

Het Watersport Certificaat is een initiatief van Vaarbewijsopleidingen (VBO), het nationale opleidingsinstituut voor opleiding en examinering van watersport gerelateerde theorie opleidingen zoals Watersport Certificaat, nautische communicatie (Marifonie en Marcom-B) en voor opleidingen (geen examinering) voor Klein Vaarbewijs en navigatie (TKN).
VBO is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding en hanteert de NRTO voorwaarden en gedragscodes. VBO is geregistreerd bij het CRKBO, aangesloten bij de HISWA en door de minister aangewezen als examinerende instantie voor Marifonie en Marcom-B.
VBO geeft het Watersport Certificaat uit naast het officiële vaarbewijs, niet als alternatief.


Voor meer informatie ga naar:
www.watersportcursussen.nl
[email protected]
of bel 0162-323396

Facebook Comments "Alles over het Watersport Certificaat"
                         my-ip