Sloepvaren met een beperking

Artikel - Sloepvaren met een beperking

HTML Generator Sample Page

Sloepvaren met een beperking

Een dagje onvoorwaardelijk watersportplezier

In september werd voor de vierde keer een dagje sloepvaren voor mensen met een verstandelijke beperking georganiseerd. Zo’n 50 deelnemers met evenzoveel begeleiders, vrijwilligers en schippers verzamelden zich op die ene redelijke dag in het Wapen van Reeuwijk met als doel een dag plezier beleven aan wat een sloep te bieden heeft.

Het organiserend comité van dit jaarlijkse evenement bestaat uit de stichting “Met Elkaar Voor Elkaar” die naast de sloependag ook sportdagen, een soos, muziekmiddag of een voetbaltoernooi voor mensen met een verstandelijke handicap tot een succes weet te maken. AVR Watersport in Waddinxveen draagt zorg voor de boten door een 15-tal Winsome sloepen met schipper ter beschikking te stellen. DNA adviesgroep uit Rotterdam en de Lions Club zijn de hoofdsponsoren. In plaats van een obligaat kerstpakket steekt de sociaal bewogen specialist in jachtverzekeringen tijd, moeite en financiën liever in een dag als deze. Wij varen mee als schipper voor een tocht over de Reeuwijkse plassen.

De Reeuwijkse plassen bestaan uit dertien waterpartijen tussen Bodegraven en Gouda, ten oosten van het dorp Reeuwijk. Ze zijn van elkaar gescheiden door smalle weggetjes. De plassen hebben allemaal een rechthoekige vorm, waarin de vroegere verkaveling van de veengronden uit de tijd van de 'Grote Ontginning' nog valt te herkennen. De totale oppervlakte is circa 735 hectare.

De plassen zijn in de 18e eeuw ontstaan door turfwinning. Vanuit het lintdorp Sluipwijk werd het veen tot ver onder het grondwaterpeil weggebaggerd om te worden gedroogd tot turf die werd opgestookt door de pottenbakkerijen en bierbrouwerijen van Gouda. In de 19e eeuw ontstonden plannen om de plassen in te polderen, maar daar is het gelukkig nooit van gekomen. Op 20 juli 1930 werd door Provinciale Staten van Zuid-Holland definitief tegen inpoldering beslist.

Tegenwoordig worden de veenplassen gebruikt voor recreatie. De plassen Sloene, Broekvelden/Vettenbroek, Klein Elfhoeven en Ravensberg zijn verboden voor motorvaartuigen. Op de overige plassen zijn deze wel toegestaan met een maximumsnelheid van 6 kilometer per uur. Op 's-Gravenbroek en Elfhoeven worden zeilwedstrijden gehouden, onder andere de jaarlijkse Goudse Zeilweek. De plas Broekvelden/Vettenbroek is ingericht voor windsurfers. Voor alle types boten is op alle plassen met uitzondering van de "Surfplas" een vaarontheffing vereist. Er wordt best streng gecontroleerd en gehandhaafd. Het gebied wordt beheerd door het Natuur- en Recreatieschap Reeuwijkse plassen en omgeving. Behalve voor watersport wordt een aantal plassen ook gebruikt voor de jacht op watervogels, op veel eilandjes en oevers zijn dan ook schuilhutjes van jagers te vinden.

Met geen enkele ervaring in de zorg voor gehandicapten waren we op weg ernaartoe toch enigszins ongerust over de vraag of we dat wel kunnen. Heb ik daar wel geduld voor of wat te doen als er paniek uitbreekt. In de praktijk echter bleek het allemaal vooral heel erg vanzelf te gaan. Waar een valide persoon die 10 keer dezelfde vraag stelt wordt weggezet als irritant, kunnen deze mensen rustig de hele dag dezelfde vraag stellen zonder dat dit als vervelend wordt ervaren. Daar hoef je niets voor te doen, je staat automatisch in een stand waarin het leuk is om iedere keer opnieuw iets geruststellends al antwoord te geven. Daar krijg je veel voor terug. Bij deze mensen zit er maar weinig filter tussen gedachte en wat er wordt geuit, en dat maakt ze puur natuur. Het plezier in het varen wat wordt beleefd is echt en onvoorwaardelijk.

De organisatie van deze dag zat perfect in elkaar. Verzamelen met koffie, varen, lunchen en de uitreiking van een heus (zelfgemaakt) vaarbewijs vormde voor de deelnemers een aaneenschakeling van hoogtepunten. Daarnaast stond veiligheid voorop. Iedereen in een zwemvest, een snelle boot als begeleiding op het water tot aan een paraat duikteam om in geval van calamiteiten direct in te kunnen grijpen. Dat hoefde gelukkig niet, “ik moet naar de WC” vormde de einige uiting van persoonlijk leed wat overigens adequaat werd opgelost met een snelle RIB richting sanitaire voorzieningen.

Gevaren werd er met Winsome sloepen en vletten. Aan ons de eer in een 5 meter vlet plaats te nemen. In deze lengte met een breedte van 2,05m een compact en daarmee handzaam formaat. De vlet heeft nauwelijks een zeeg waardoor de gestrekte ronde boeg in het oog springt. De kabelaring met een forse kopleguaan doet daar nog eens een flinke schep bovenop. De romp heeft een laag vrijboord waardoor met eerder genoemde gematigde zeeg de doorvaarthoogte beperkt wordt tot 75cm. In dit gebied met veel lage en vaste bruggen een uitkomst. Ook de geringe diepgang draagt bij aan de grootte van het vaargebied wat met dit scheepje te ontdekken valt.

Zoals bij alle Winsome’s het geval is bepaald de klant de indeling en afwerking. Verschillende houtsoorten, een andere rompkleur of een andere vorm van de stuurstand is allemaal mogelijk zonder dat de kosten uit de hand lopen. Ook leent de vlet zich erg goed voor elektrisch varen.

De Winsome sloepen onderscheiden zich door een hoge graad van afwerking. De drie modellen Winsome sloepen hebben een overnaadse romp met een bijna hartvormige spiegel. Het roer kan aangehangen of doorgestoken worden. Onderling verschillen de boten in lengte en in specificatie van de opdrachtgever. De luxe uitstraling van de Winsome’s is echter bij alle drie de maten nagenoeg gelijk. De kleinste is dus zeker geen instapmodel. Er kunnen slechts wat minder mensen aan boord een zitplaats vinden dan in de grootste van 7,5m. Andere verschillen zijn het maximaal toegestane motorvermogen en daarmee de te behalen snelheid. Winsome sloepen zijn voorzien van flinke vinnen onder de spiegel om zeewaardigheid te kunnen combineren met een behoorlijke snelheid op plaatsen waar dat wel is toegestaan.

Zo was het een dag uit duizenden. Voor de deelnemers maar ook voor schippers en begeleiders. Plezier in het varen stond toch echt op de eerste plaats. Het siert DNA adviesgroep en AVR watersport om het altijd aanwezige commerciële belang nu eens ondergeschikt te laten zijn aan puur watersportplezier voor mensen die daar anders niet zo snel kennis mee kunnen maken. Natuurlijk is zo’n dag vooral in het belang van de deelnemers. Maar ook als schipper of begeleider viel er veel lol te beleven naast het idee iets goeds voor een ander te doen. Zoiets voelt prettiger dan je op het eerste gezicht zou verwachten. Volgend jaar zijn wij graag weer van de partij.

Met dank aan:

Stichting met elkaar voor elkaar

www.met-elkaar-voor-elkaar.nl

DNA Adviesgroep

www.dna-adviesgroep.nl

AVR Watersport

www.avrwatersport.nl

Facebook Comments "Sloepvaren met een beperking"
                         my-ip