Steel Consultancy

Artikel - Steel Consultancy

Steel Consultancy
Jachtbouwbegeleiding 2.0


Een boot naar eigen inzicht kent een aantal kostbare valkuilen. Een zelfbouwproject eindigt maar al te vaak in het te koop zetten van een treurig casco omdat de tijd en kennis om het als doe het zelver af te bouwen toch bleek te ontbreken. Maar ook wanneer je met een map vol ideeën op zoek gaat naar een werf om hiermee de gedroomde boot te realiseren is er de mogelijkheid dat het project strand op verkeerde keuzes, onvoorziene omstandigheden of onvoldoende inzicht. Nu is het echter mogelijk je hiervoor te behoeden door een nieuwe vorm van bouwbegeleiding in te schakelen waarmee er wel een boot ontstaat die geheel overeenkomt met wat er in die ideeënmap stond en waarbij de kans op kostbare missers wordt geminimaliseerd.

Jachtbouwbegeleiding bestaat natuurlijk al veel langer maar doorgaans wordt dit alleen toegepast op grotere schepen of superjachten. Steel consultancy echter richt zich veel meer op de populaire maat tussen de 8 en 20meter scheepslengte. Daarbij wordt het begrip jachtbouwbegeleiding naar een hoger plan gebracht door ook de allereerste fase in het traject te integreren. De eerder genoemde map met ideeën vormt de basis in plaats van een bestaand ontwerp of de inzichten van een jachtarchitect. In samenspraak met Steel Consultancy worden de eigen ideeën omgezet in een 3D tekening zodat haarscherp te zien is waar de wensen en verlangens van de nieuwe eigenaar in spe toe leiden. Aan deze tekening kan nog van alles worden aangepast zonder een kostbare nautische tekenaar opnieuw aan het werk te zetten. Wanneer de 3D tekening geheel in overeenstemming is met wat de opdrachtgever wenst kan hiervan een bouwtekening worden gemaakt. Een naval architect is hiervoor niet nodig, ieder tekenbureau kan een dergelijke klus klaren. Aangezien de bekende ontwerpbureaus die specifiek schepen tekenen al snel € 1000,- per meter scheepslengte berekenen is hiermee al een eerste kostenbesparing gemaakt terwijl het resultaat veel meer in overeenstemming is met wat de oorspronkelijke wensen waren.

Steel Consultancy is een initiatief van Steel Jachtbouw. Beter bekend met het klappen van de zweep kan de eigen bouwbegeleider daarmee niet zijn. Steel richtte zich al op one off’s en custom built schepen en heeft na vele succesvolle opleveringen een schat aan ervaring op dit gebied in huis. Door als consultant op te treden worden de mogelijkheden voor de opdrachtgever nog eens verder vergroot. Zodra het plan klaar is wordt daar namelijk de beste bouwer of uitvoerder voor geselecteerd. Een Lemsteraak of een snelvarend aluminium jacht bijvoorbeeld kent een geheel verschillend specialisme. Zonder begeleiding zal iedere werf met honger heel hard roepen dat ze beide disciplines perfect beheersen. Met ondersteuning van Steel Consultancy is er de verzekering dat de opdracht werkelijk bij een ter zake kundige scheepsbouwer wordt geplaatst. Ook de kosten vormen hierin een overweging. Wederom een punt waarop Steel Consultancy een besparing weet te realiseren.

Voor een juiste invulling van het bouwplan draagt Steel Consultancy zorg. Met een achtergrond als jachtbouwer laat de communicatie met de werf waar de nieuwe boot gebouwd wordt, niets aan duidelijkheid te wensen over. Wanneer je dit gesprek als amateur aangaat zal er veel eerder een belangrijk aspect over het hoofd worden gezien. Ook is er sprake van een goed uitgewerkt plan waarmee tegenvallers tijdens de bouw niet mogelijk zijn. Wanneer in de fase waarin de 3D tekening wordt ontwikkeld bijvoorbeeld de natte cel is verplaatst waardoor de deur niet meer helemaal openkan, is dat direct zichtbaar en wordt daar op ingegrepen. In ieder ander geval voert de timmerman de opdracht uit en volgt een vervelend telefoontje met de mededeling dat er een omissie in de tekening blijkt te zitten. Dezelfde aanpassing in deze fase van het bouwtraject is vele malen ingewikkelder en daarmee kostbaarder dan wanneer het probleem direct, vooraf dus, wordt getackeld.

Wanneer de bouw daadwerkelijk in gang gezet is vormt Steel Consultancy de controlerende factor. Dat bestaat niet alleen uit toezicht op de invulling van de bouwtekening maar ook op de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden. Een objectieve bouwbegeleider met veel kennis van zaken zal bij tekortkomingen veel eerder ingrijpen dan iemand zonder een achtergrond als jachtbouwer. Een slechte las herken je nu eenmaal niet wanneer je geen lasser bent. Omdat Steel Consultancy alle facetten in de bouw van een jacht weet te doorgronden wordt er vanaf het laswerk aan het casco tot aan de stoffering van de kussens louter en alleen perfect werk geleverd.

Wanneer de bouw zijn voltooiing nadert blijven er altijd nog wel kleinere zaken over die desalniettemin nog wel moeten gebeuren. Wanneer het economisch niet goed verantwoord is om daar een bedrijf voor te laten komen is het altijd mogelijk dit door Steel Jachtbouw uit te laten voeren. Een geconditioneerde loods met alle van toepassing zijnde apparatuur is daarvoor aanwezig. Zo kan bijvoorbeeld het bevestigen van de railing of het inzetten van de raampartijen niet leiden tot het op de valreep overschrijden van het budget. Het nieuwe schip staat in de laatste fase van de bouw toch al in de loods van Steel Consultancy, ook wanneer de bouw geheel voltooid is. Oplevering vindt namelijk pas plaats wanneer de boot geheel vaarklaar is. Tot en met het aan boord brengen van een set fenders valt onder het hernieuwde begrip bouwbegeleiding door Steel Consultancy.br/>br/> De voordelen op een rij:
Kostenbesparing door het ontbreken van een jachtarchitect.
Het resultaat is altijd volledig in overeenstemming met de wensen van de opdrachtgever.
Geen tegenvallers tijdens de bouw, geen verrassingen achteraf door een goed uitgewerkte 3D tekening en bouwplan.
Feilloos werk van ter zake kundige specialisten.
Minimaal financieel risico door per bouwfase te betalen in plaats van geheel vooruit aan één werf.
Geen moeizame onderhandelingen met diverse partijen, Steel Consultancy is het aanspreekpunt.
Intensieve controle gedurende het gehele bouwtraject, zonder omkijken voor de opdrachtgever.
Vaarklare oplevering, indien gewenst voorzien van een keuringsrapport opgesteld door een HISWA gecertificeerde scheepsexpert.

Andere mogelijkheden
Naast bouwbegeleiding 2.0 verzorgt Steel Consultancy ook aankoopbegeleiding. Hiermee wordt op basis van een wensenlijst de beste keuze gemaakt uit het oerwoud in tweedehands schepen. En wanneer de boot er wel op lijkt maar het net niet helemaal is kan Steel zorgdragen voor aanpassingen die het nieuwe schip wel geheel naar wens maken. Misschien is er al een boot in bezit die niet meer helemaal voldoet maar waar geen afscheid van kan worden genomen. Een totale refit kan dan wonderen verrichten. Vanzelfsprekend maakt Steel Consultancy ook hier graag het beste plan van aanpak voor.

Voor meer informatie:
Steel Consultancy
Danny Bruschke
melkrijder 8
3861 SG Nijkerk 
Telefoon:06 21591390 
E-mailadres:SteelJachtbouw@gmail.com


Facebook Comments "Steel Consultancy"
                         my-ip