De Dieselmotor voorbereiden op het seizoen

Artikel - De Dieselmotor voorbereiden op het seizoen

De Dieselmotor voorbereiden op het seizoen

Varen in de winter is voor veel bootbezitters geen optie. Het is te koud, de bruggen draaien niet en het is ook nog eens vroeg donker. De polyester boot gaat op de kant en de stalen jachten overwinteren veelal in het water. In de winter varen heeft echter zijn charmes en dat doet u natuurlijk goed voorbereid. De redactie geeft tips.

Winterklaar en varen maar:
Zeer belangrijk is dat de motorolie lage temperaturen aan kan. Een moderne multigrade olie zal zorgen voor een probleemloze start. Bij een koude start is een minerale olie over het algemeen erg dik en zorgt bij lage tempera-tuur voor slechte smering met alle vervelende gevolgen van dien. De huidige generatie multigrade oliën behoudt ongeveer dezelfde dikte bij kamertemperatuur als bij een warm gedraaide motor. De dikte van olie wordt aangegeven in de letters SAE (Society of Automotive Engineer). SAE 10 is een dunne olie en SAE 50 een dikke olie. Een olie die in koude toestand zo dun is als SAE 20 en bij een warme motor een overeenkomst heeft met SAE 40 krijgt de aanduiding SAE 20-40. Is de olie in de winterperiode bruikbaar dan wordt de letter W toegevoegd. Dat ziet er als volgt uit: SAE 10W-50. De cijfers en letters verklaren dus of de olie dik of dun is en of het in de winter kan worden gebruikt, het zegt helemaal niets over de kwaliteit van de olie.

De SAE heeft ism de API (American Petroleum 
Institute) tevens een classificatiesysteem in letters opgesteld gebaseerd op gebruikersomstandigheden.

Voor dieselmotoren geldt:
API CA: lichte omstandigheden en brandstof op goede kwaliteit.
API CB: lichte omstandigheden, brandstof van mindere kwaliteit.
API CC: Voor licht opgeladen dieselmotoren.
API CD: Voor snel draaiende hoog opgeladen dieselmotoren en zware omstandigheden.

Olie verversen:
De additieven in een multigrade olie verdwijnen langzaam uit het smeermiddel door de hoge temperatuur en intensief gebruik. Het is dus zaak ieder nieuw seizoen de motorolie te verversen. Laat u niet leiden door de kleur van de olie want die is na korte gebruikstijd heel donker tot zwart. Draai de
motor goed warm voordat u de olie gaat verversen. Veel motoren hebben een carterpompje. Schuif een stukje slang op het pompje en pomp de olie met rustige slagen weg in een blik of bus. Houdt rekening met zo’n drie tot vijf liter olie.

Smering

De oliefilters vervangen
Laat de motor warm draaien zodat de olie eenvoudiger weggepompt kan worden. Pomp de olie met behulp van een olie aftappomp via de opening van de peilstok uit de carter. Houdt rekening met de eventuele hitte van de olie. Plaats een plastic tasje over het oliefilter en schroef het filter er af. De filters zitten vaak stevig vast, gebruik een filtertang of sla voorzichtig een schroevendraaier door het oude filter. Pas op dat u niet het schroefdraad beschadigd. Bij het oliefilter wordt een pakking geleverd, smeer die in met wat olie en plaats de nieuwe filter. Draai het filter handvast, dit is strak genoeg. Breng vervolgens de olie op peil en laat de motor kort stationair draaien om de olie door het systeem te pompen. Controleer het filter op lekkage.

Olie op peil brengen
De peilstok heeft een min. en een max. markering waar het oliepeil tussen moet staan. Aanbevolen wordt om het peil dagelijks te controleren voor de motor gestart wordt. Bijvullen gaat via de kleppendeksel. Vul de olie langzaam bij en controleer telkens na enkele minuten, zodat de olie de tijd heeft om naar de carter te lopen, of het oliepeil in orde is. Gebruik de olie aanbevolen voor uw motor. Te weinig olie geeft onvoldoende smering en zal ernstige gevolgen hebben voor alle draaiende onderdelen aan uw motor. Te veel olie geeft tevens slechte smering en kan slippen van onderdelen ten gevolge hebben.

Brandstof

Het brandstoffilter en voorfilter vervangen
Draai het filter los nadat u een zakje om het filter heeft aangebracht om morsen te voorkomen. Reinig het geheel met een droge doek. Maak ook hier weer de pakking vochtig met wat dieselolie en schroef het nieuwe filter tot het contactvlak aan en daarna maximaal nog een halve draai. VAST IS VAST. Het brandstof voorfilter is op veel motoren optioneel. U kunt het filter herkennen aan het glazenbakje met onderin wat water en daarbovenop de diesel. Sluit de brandstofkraan bij de brandstoftank en zet een bakje onder het filter. Tap het water en het vuil met behulp van het aanwezige dopje of kraantje af. Verwijder de glazen kom door de schroef op het filter los te draaien. Leeg het glas en reinig het. Vervang vervolgens het brandstoffilter en plaats het glas terug. Vergeet niet de brandstofkraan weer open te draaien. Nu bent u klaar om het systeem te ontluchten.

Ontluchten van het brandstofsysteem
Het brandstofsysteem moet worden ontlucht nadat er brandstoffilters zijn vervangen maar ook indien de brandstoftank leeg is gevaren en vervolgens is bijgetankt. Draai de ontluchtingsschroef bovenop de filterbevestiging los en probeer het morsen van de diesel tegen te gaan door het gebruik van een lap om het ontluchtingspunt. Pomp de brandstof met de handpomp die u naast of onder het filter treft, tot u geen luchtbellen meer in de brandstof ziet. Blijf pompen terwijl u de ontluchtingsschroef aandraait. Start de motor en controleer de filters op lekkages. Indien de motor niet het gewenste toerental haalt of zelfs afslaat dient u het ontluchten nog eens te herhalen.

Koeling

Behandelt wordt een koelsysteem wat is onderverdeeld in een binnenwatersysteem en een buitenwatersysteem.
Het binnenwatersysteem is een gesloten systeem wat het inwendige motorkoelsysteem vormt. Het systeem wordt aangedreven door een circulatiepomp. Het koelmiddel van het binnenwaterkoelsysteem wordt in de warmtewisselaar gekoeld door het buitenwater. De buitenwaterpomp zit achter de aandrijving en zuigt via deze water door de warmtewisselaar naar het uitlaatstuk waar het met uitlaatgassen gemengd wordt.

Koelmiddel verversen
Het kan in het voor- en najaar nog flink vriezen dus een koelmiddel door het binnenwatersysteem is aanbevolen in Nederland. Het voorkomt uiteraard vorstschade maar beschermt ook tegen corrosie. Ververs het koelmiddel elk jaar als het met een antivries mengsel is gevuld. Open de aftapkraan of de dop van het binnenwaterkoelsysteem en tap al het koelwater af. Reinig de warmtewisselaar door het te spoelen met schoon water. U kunt een slang aansluiten aan de vulbuis van de wisselaar en spoelen totdat er alleen nog schoon water naar buiten loopt. Sluit de aftapkraan en vul het systeem met koelmiddel.

Buitenwaterfilter reinigen en de impeller controleren
Schroef de deksel van het buitenwaterfilter los nadat u de buitenwaterkraan heeft dicht gedraaid. Verwijder de afdichtplaat en til het element naar buiten om het schoon te maken. Controleer dit filter regelmatig, zeker als u door het zeewier of iets dergelijks heeft gevaren. Dit filter raakt makkelijk verstopt, met oververhitting van de motor tot gevolg. Om de impeller te controleren schroeft u de, vaak koperen, deksel van de buitenwaterpomp. Trek de impeller eventueel met behulp van een schroevendraaier uit zijn behuizing. Controleer de impeller op barsten of slijtageplekken. Valse zuinigheid zal worden bestraft … Indien u de impeller vervangt vet dan het pomphuis en de deksel met wat waterbestendig rubbervet in. Plaats de impeller terug en bevestig de deksel voorzien van een nieuwe pakking. Vergeet niet na dit onderhoud de buitenwaterkraan weer open te draaien.

Elektrische installatie

Zekeringen en de accu
De dieselmotor heeft een zekeringenhouder met meerdere zekeringen. Deze bevindt zich meestal op een relaiskastje achterop de motor. Eén zekering beschermt het systeem en verbreekt de stroom in geval van overbelasting. De overige zekeringen zijn reserve. Als er een zekering doorslaat, kan het systeem opnieuw worden geactiveerd door de kabel naar de volgende zekering te verplaatsen. Heeft u de accupolen los gekoppeld in het najaar verbindt dan eerst de rode (+) accukabel aan de pluspool en vervolgens de zwarte (-) accukabel aan de minpool. Bij het ontkoppelen doet u dat omgedraaid; dus eerst de min eraf daarna de plus. Zorg ervoor dat uw accu goed droog is en vrij van roest of vuil. Vet de polen in met zuurvrije vaseline of contactvet. Vul uw accuvloeistof, indien van toepassing, bij met gedestilleerd water tot vijf á 10 millimeter boven de platen. Laat de motor een half uur de accu’s opladen en controleer het peil nogmaals. Een accu heeft het eeuwige leven niet en de vraag is wanneer de accu nog bruikbaar is. Om een accu op prestatie vermogen te testen, moet gedurende dertig seconden 200 tot 300 Ampére stroom van de accu worden afgenomen. Daalt de spanning tijdens die test onder de negen volt dan moet u uitkijken naar een nieuwe accu.

Enige algemene taken

Luchtfilter schoonmaken
Reinig het filter zo nodig door dit met een zeepoplossing schoon te maken. Spoel het filter na afloop met schoon 
water uit. Laat het filter goed drogen. Goed schoon wordt het filter ook door eerst het filter in de dieselolie te dompelen en na het uitlekken even in de motorolie leggen. Het is van groot belang dat er geen vuil in de motor terecht komt tijdens het schoonmaken.

Aandrijfriem controleren
Controleer de spanning van de riem door er stevig op te drukken. 10 millimeter spanning is de marge die er in mag zitten. Een te strakke spanning op de riem kan tot schade aan de lagers in de circulatiepomp en beschadigen van de dynamo veroorzaken. Een slappe riem gaat slippen en zal voor slechte oplading en koeling leiden. Laat de motor even warm draaien voordat u de spanning test. Contoleer de riem ook op slijtage of beschadiging en vervang de riem bij de minste of geringste twijfel.

Stationair toerental afstellen
Bij een te laag motortoerental kan de motor uitvallen, indien het stationaire toerental te hoog staat wordt er teveel spanning op de keerkoppeling uitgeoefend bij het voor- en achteruit schakelen. Stel het toerental af als de motor warm is gedraaid. Zet de bedieningshendel neutraal en draai de borgmoer aan het eind van uw morse kabel los. Stel de schroef tot het gewenste toerental en draai de borgmoer weer aan. Deze actie zult u wellicht enige malen moeten herhalen tot u het juiste toerental gevonden heeft. Het juiste toerental is per motor (inhoud) verschillend.

Facebook Comments "De Dieselmotor voorbereiden op het seizoen"
                         my-ip