ALCOHOLPROMILLAGE VOOR SCHIPPERS VERLAAGD

Artikel - ALCOHOLPROMILLAGE VOOR SCHIPPERS VERLAAGD

Het toegestane alcoholpromillage voor schippers is deze zomer verlaagd van 0,8 naar 0,5 promille. Dit is het belangrijkste gevolg van de wijziging van de Scheepvaartverkeerswet. De maatregel geldt voor beroepsschippers én recreatievaarders, zoals zeilers en bestuurders van motorboten. Het lagere promillage gold al voor de Rijn, Waal en Lek en is nu uitgebreid naar de overige wateren. Doel van de maatregel is dat personen scherp en alert zijn als zij een vaartuig besturen. De Nederlandse regels worden hiermee in overeenstemming gebracht met omringende landen, en met de regels voor de weg.

Inmiddels heeft de ministerraad, ook ingestemd met een wetsvoorstel waarin het mogelijk wordt om van schippers die de regels overtreden, het vaarbewijs in te nemen. Dit wetsvoorstel ligt nu bij de Raad van State. De huidige wetswijziging voorziet nog niet in deze mogelijkheid.

Snelle motorboten
Daarnaast is kort geleden de Regeling snelle motorboten gewijzigd. Verzoeken van vaarweggebruikers om gebieden te wijzigen, zijn hierin meegenomen. Met de huidige wijziging zijn de gebieden en seizoenen voor varen met snelle motorboten uitgebreid. Meer informatie kunt u vinden op www.rijkswaterstaat.nl.

Voorlichting en handhaving
Vaarweggebruikers worden geïnformeerd over de wijzigingen. Rijkswaterstaat verspreidt een flyer in onder meer de jachthavens. Bij een aantal regionale zenders is een radiospotje te horen. Rijkswaterstaat en de Dienst Waterpolitie van het KLPD handhaven samen de regels op de rijksvaarwegen. De hoogte van de boete bij overtreding hangt af van de ernst van de overtreding.

Opleiding en examinering
Voor opleiding en examinering Klein Vaarbewijs, Marifonie en TKN kijk op www.watersportcursussen.nl.

Ben Ros, Vaarbewijsopleidingen.

Facebook Comments "ALCOHOLPROMILLAGE VOOR SCHIPPERS VERLAAGD"
                         my-ip