Vaarbewijs Opleidingen - VAAR OP ZEKER EN HAAL EEN VAARBEWIJS

Artikel - Vaarbewijs Opleidingen - VAAR OP ZEKER EN HAAL EEN VAARBEWIJS

In het hagelnieuwe Binnenschepenbesluit van 2009 artikel 16 staat dat het klein vaarbewijs verplicht is voor pleziervaartuigen van 15 tot 25 meter en voor motorboten sneller dan 20 km/uur. Je zou het ook kunnen omdraaien: voor pleziervaartuigen korter dan 15 m en niet sneller dan 20 km/uur heb je geen vaarbewijs nodig. Dus iedereen mag met een motorboot varen als deze maar niet te groot of te snel is. Dat laatste is echter absoluut niet waar.

Bekwaamheid
In artikel 1.09 punt 1 van het Binnenvaart PolitieReglement (BPR) staat letterlijk: “Een schip mag niet varen indien het sturen niet wordt verricht door een daartoe bekwaam persoon”. Dit artikel is duidelijk, je mag alleen met een motorboot varen als je weet hoe het werkt en als je de regels kent.

Aantonen van bekwaamheid
Als u op een of andere manier betrokken bent bij een aanvaring en u beschikt niet over een bekwaamheidsgetuigschrift (vaarbewijs, CWO-diploma e.d.), probeer dan maar eens aan te tonen dat u bekwaam bent. Jaren geleden heeft de ANWB aan iedereen die het vroeg een Internationaal Certificaat van Competentie (ICC) verstrekt voor het varen met schepen niet langer dan 15 m en niet sneller dan 20 km/uur. Daar is de ANWB, mede onder druk van de EU, terecht mee gestopt. Het ICC is nu gekoppeld aan het vaarbewijs. Het is jammer dat de wetgever dit voorbeeld niet volgt. De meeste overheden (waterschappen, provincies, rijk) en bedrijven die werken met kleine motorbootjes waarvoor het klein vaarbewijs niet verplicht is, eisen in het kader van de bekwaamheid, van hun schippers een klein vaarbewijs.

ALLE SCHEPEN EN ALLE VAARWEGEN
Bent u betrokken bij een aanvaring en de tegenpartij kan geen vaarbewijs tonen, noteer dat dan op het schadeformulier. Er is een grote kans dat uw verzekeringsmaatschappij de schade kan verhalen op de tegenpartij op basis van het BPR artikel 1. Bekwaamheid van de stuurman geldt voor alle schepen op alle vaarwegen.

Voor opleiding en examinering kijk op
www.watersportcursussen.nl

Wij wensen u een veilig en voorspoedig 2010
Ben Ros,
Vaarbewijsopleidingen.
[email protected]

Facebook Comments "Vaarbewijs Opleidingen - VAAR OP ZEKER EN HAAL EEN VAARBEWIJS"
                         my-ip