Watersport Onderzoek 2009

Artikel - Watersport Onderzoek 2009In opdracht van Eileen heeft De Vos & Jansen Marktonderzoek in juli en augustus 2009 Het Nationale Watersport Onderzoek uitgevoerd. Aan de Nederlandse beoefenaars van de watersport zijn vragen gesteld over politiek en regelgeving, de economische crisis, motoren, watersportgebieden en recreatie, events, veiligheid en verzekeringen, bruggen en sluizen, en gedrag op het water.

Van de varende watersporters heeft ruim twee derde de beschikking over een eigen vaartuig. Een motorjacht of een open motorboot zijn de vaartuigen waarover men het vaakst beschikt (beide ongeveer een kwart), gevolgd door een sloep of speedboot (beide ongeveer een vijfde). Daarnaast is zwemmen nog altijd een populaire watersport (75%).Politiek en regelgeving
Met ingang van 1 januari 2009 bestaat er op het water een lozingsverbod voor pleziervaartuigen. Deze nieuwe regelgeving is bij minder dan twee derde van de watersporters bekend. De 45-plussers zijn zich hier meer bewust van dan de jongere leeftijdsgroepen. Van de watersporters die een vuilwatertank aan boord hebben, leegt drie vijfde de tank altijd bij de speciaal daarvoor aangelegde afgiftepunten in de havens. Van de mensen die nog geen maatregelen hebben genomen naar aanleiding van de nieuwe regelgeving (11%), heeft een kwart dat nog niet gedaan omdat men er nog geen tijd voor heeft gehad, en 16% vindt het onzin.

Het invoeren van een vaarbelasting klinkt voor ruim de helft van de respondenten (56%) als een mogelijkheid waar men positief tegenover staat. Binnen deze groep stelt meer dan de helft hierbij wel de voorwaarde dat zij dan geld besparen op andere zaken zoals bruggen -en sluizengeld. Het idee om een APK in te voeren voor boten wordt door ruim de helft (58%) van de respondenten ontvangen als een goed initiatief, terwijl iets meer dan één op de tien Nederlandse watersporters (13%) het expliciet een slecht idee vindt.Wanneer de Nederlandse beoefenaar van de watersport minister zou zijn, dan zou zij vooral milieuvraagstukken aanpakken zoals het aanpakken van het dumpen van afval (58%), het behouden van de natuur (49%) en het bevorderen van milieuvriendelijk varen (40%). Daarnaast zou men als minister de alcoholcontroles aanscherpen (44%).

Economische crisis
Een vijfde van de watersporters geeft aan de gevolgen van de economische crisis reeds te voelen, terwijl meer dan de helft geen verschil merkt met voorgaande jaren. De economische crisis wordt voor de watersporters (die er wel iets van merken) vooral zichtbaar doordat er veel boten in de verkoop zijn (48%) en doordat het rustiger is op het water (45%). Er zijn maar weinig mensen die de eigen boot in de verkoop doen (5%) of kleiner gaan varen (2%).Iets minder dan een vijfde van de Nederlandse watersporters is van plan om in 2009 een uitgave of aankoop te doen op het gebied van watersport. Het betreft dan vooral de aanschaf van onderdelen of accessoires (51%). De meest genoemde redenen om in 2009 geen uitgaven of aankopen te doen is omdat het niet noodzakelijk is (67%) en omdat het geen prioriteit heeft (25%). Slechts een enkeling (5%) noemt hier de huidige economische toestand als reden. Toch geeft een vijfde van alle watersporters aan op beter economische tijden te wachten voordat men weer een aankoop of uitgave gaat doen op het gebied van watersport. Ruim een kwart geeft echter aan dat dit een prima moment is voor dergelijke uitgaven. Het zijn vooral mannen die zich niet zo druk maken over de economische crisis.Wanneer men zou moeten bezuinigen, dan zou de watersporter eerst bezuinigen door minder uit eten te gaan/uit te gaan (55%) en minder vakanties/uitstapjes/dagtochten te doen (44%). Minder dan een derde (31%) zou op zijn of haar vaartuig bezuinigen.

Motoren
Van de Nederlandse watersporters die een boot hebben met een motor, heeft één derde (31%) een buitenboordmotor. De buitenboordmotoren die men bezit zijn vooral van het merk Yamaha (38%), Mercury (14%) en Honda (13%). De voorkeur voor een merk buitenboordmotor bestaat uit dezelfde top drie.

Wanneer men op zoek is naar een nieuwe buitenboordmotor begint het zoektraject voornamelijk op internet (67%), bij de dealer (28%) en in watersportwinkels (23%). De belangrijkste eigenschappen bij de aanschaf van een nieuwe buitenboordmotor zijn betrouwbaarheid (84%), duurzaamheid (62%) en kwaliteit (59%). De minst genoemde eigenschappen zijn hier uiterlijk (4%), merk (17%) en leeftijd (18%). De aanschaf van een buitenboordmotor wordt vooral in combinatie met de aanschaf van een boot gedaan (56%).Watersporters die een binnenboordmotor bezitten, hebben deze voornamelijk van het merk Volvo Penta (28%) en Yanmar (11%). De voorkeur ligt ook bij deze twee merken.

Watersportgebieden en recreatie
De informatie voor een watersportvakantie wordt door één derde (34%) gezocht via internet. Ruim een kwart komt aan informatie via vrienden (29%) en nog eens een kwart via de ANWB/Kampioen (27%).

De top vijf meest genoemde factoren die de keuze van een watersportvakantie beïnvloeden is als volgt:
1. Prijs/kwaliteit verhouding (35%)
2. Regio (27%)
3. Prijs (22%)
4. Voorzieningen (21%)
5. Watersportfaciliteiten (20%)

De favoriete provincie om de watersport uit te voeren is overduidelijk Friesland (33%). Noord-Holland staat hier op een tweede plaats (14%). Van de gemiddelde Nederlandse watersporter is 21% bekend met het Friese Merenproject. De Friese watersportdorpen en –stadjes krijgen voor de algemene waardering een gemiddeld rapportcijfer toegekend van 7,8. Het dorpssilhouet vanaf het water (7,7) en de havenvoorzieningen (7,5) worden het hoogst gewaardeerd. Het beeld van Friesland als vakantiebestemming wordt vooral gekenmerkt door de natuur (56%), de rust (47%) en de vriendelijkheid (30%).Events
In Nederland zijn verschillende beurzen te bezoeken met betrekking tot de watersport. De algemene voorkeur ligt bij twee grote watersportbeurzen; HISWA in Amsterdam en HISWA te water in IJmuiden (21%) en de kleinere, regionale beurzen (20%).
De Volvo Ocean Race is de zeilrace die veruit het meeste wordt gevolgd (43%). Ten tweede is de Sneekweek erg populair (24%). Het netwerkevent de AD Reclamezeildag (www.adreclamezeildag.nl) is onder 5% van de Nederlandse watersporters bekend.

Veiligheid en verzekeringen
Driekwart van de respondenten geeft aan dat het belangrijkste van een watersportverzekering is dat het een goede dekking levert (75%). De belangrijkste dekking vindt men hier schade aan de boot door een derde partij (30%).

De meerderheid van de gemiddelde Nederlandse watersporters heeft helemaal geen verzekering (53%). Over het algemeen wordt een watersportverzekering vooral afgesloten via een tussenpersoon (28%). De meest herkende pleziervaartuig verzekeraar is Delta Lloyd Verzekeringen (26%). Ten tweede wordt Nationale Nederlanden genoemd (22%). Delta Lloyd wordt ook als grootste verzekeringsmaatschappij gezien (18%). Bijna een vijfde heeft wel eens schade opgelopen aan het vaartuig (17%). Deze schade is vooral opgelopen door de schuld van een ander (38%).Bruggen en sluizen
Rijkswaterstaat zet stewards in als ondersteuning bij sluizen. Eén op de acht Nederlandse watersporters heeft al kennis gemaakt met een dergelijke steward. Ruim twee vijfde (43%) vindt dit een prima ontwikkeling, een mooie service en snellere doorstroming. Iets minder dan een vijfde (17%) geeft aan de service niet nodig te hebben.

Gedrag
Om op de hoogte te blijven van het weer raadpleegt 71% het internet, 27% teletekst en 23% de radio.

De gemiddelde Nederlandse watersporter vaart het liefst met vrienden (36%), partner (30%) of het gezin (27%). Slechts een enkeling (6%) vaart het liefst alleen. Het zijn vooral de mannelijke respondenten tot en met 35 jaar die met vrienden varen. De 55-plussers varen vooral samen met de partner. Het meest genoemde schip waarop men wel eens mee zou willen varen is The Black Pearl van Captain Jack Sparrow (15%). Daarnaast is de Groene Draeck van Koningin Beatrix populair (9%).
Ruim 63% van de Nederlandse watersporters geniet tijdens het varen vooral van de natuur. Er wordt op het water minder geluierd, gekletst en gevreeën en meer gezwommen en gelezen.De top vijf activiteit tijdens het varen is als volgt:
1. Genieten van de natuur (63%)
2. Uitrusten en/of luieren (52%)
3. Boot varen/bedienen van boot (46%)
4. Kletsen (44%)
5. Eten en/of drinken (41%)

Dumpen van afval is nog steeds de grootste ergernis op het water. Opvallend in het onderzoek is de groeiende ergernis aan het alcohol gebruik op het water.

De top vijf grootste ergernissen op het water is als volgt:
1. Het dumpen van afval in het water (54%)
2. Te hard varen (44%)
3. Niet kennen van vaarregels (42%)
4. Alcoholgebruik op het water (38%)
5. Snel varende jeugd (37%)Facebook Comments "Watersport Onderzoek 2009"
                         My IP