MARIFONIE EN MARCOM-B

Artikel - MARIFONIE EN MARCOM-B

MARIFONIE EN MARCOM-B
Zendvergunning is vervangen door registratieplicht
Praktijkexamen marcom-b
Marifoonplicht in België


Registratieplicht
Op het gebied van maritieme telecommunicatie is er het afgelopen jaar nogal wat veranderd. Begin 2008 is de zendvergunning vervangen door een registratieplicht. Alle marifoons moeten geregistreerd zijn. Zonder registratie is het geen marifoon maar een ‘illegale zender’. Het is in Nederland nog steeds verboden om niet geregistreerde zendapparatuur in je bezit te hebben, laat staan dat je het mag gebruiken. Agentschap Telecom gaat deze zomer samen met de waterpolitie extra controles uitvoeren.

Bedieningscertificaat
De marifoon moet geregistreerd zijn en om hem te mogen gebruiken moet er iemand met de juiste papieren aan boord zijn. Voor een binnenvaart marifoon (automatische reductie op verschillende kanalen) is dat het Basiscertificaat Marifonie. Dit bedieningcertificaat is vrij eenvoudig te halen. VBO organiseert eendaagse cursussen marifonie die afgesloten worden met het examen. Opleiding en examen in één dag. Voor meer informatie zie www.watersportcursussen.nl


Praktijkexamen
Voor het bedienen van een zeevaartmarifoon met DSC is het Marcom-B certificaat vereist. Sinds 1 september 2008 is de praktijk een verplicht onderdeel van de opleiding/examinering Marcom-B. Om de examinering overzichtelijk te houden organiseert VBO het theorie-examen Marcom-B en het verplichte onderdeel Operationele Vaardigheden op één dag. VBO doet dat in samenwerking met de Holland Nautic Academy in Apeldoorn. Voor meer informatie zie www.watersportcursussen.nl.
Een alternatief voor het Marcom-B is het SRC. Meer informatie over het SRC vindt u op dezelfde site.

Marifoonplicht in België
Op de Belgische vaarwegen dienen alle schepen van 7 meter of langer vanaf 1 januari 2009 over twee marifoons te beschikken. De tweede marifoon mag een handheld marifoon zijn. En natuurlijk moet men ook over de noodzakelijke registratie en bedieningscertificaten beschikken.

Voor meer informatie kijk op www.watersportcursussen.nl of bel met 0162-323396

Ben Ros, Vaarbewijsopleidingen (VBO)
[email protected]

Facebook Comments "MARIFONIE EN MARCOM-B"
                         my-ip